Bismark’dan sonra Alman siyaseti

Yazar/B.Yazar: George Blondelle, M. Raşid Edhem Alemdarzade
  • Publication Date:
    Thursday, January 1, 1914
  • Catalog:
    Books
  • Page: 32
  • Dil:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Bismark’dan sonra Alman siyaseti published by George Blondelle, M. Raşid Edhem Alemdarzade on Thursday, January 1, 1914 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Giriş bölümünden: Devletimizin hükmü altında ve tasarrufunda bulunan kıtalar ve ülkeler; Allah'ın Kudreti'nin sanki Dünya‟nın ziyneti olmak için yarattığı en güzel, en uğurlu sayılan bayındır yerlerini içerdiği gibi coğrafi durumu dolayısıyla dünyanın pek mühim mevkilerini kapsadığı herkesin malumudur. Tarihin zapt edip, kavrayabildiği beşeri olayların pek çoğuna sahne ve geçmiş pek çok büyük medeniyete başkent olmuş bulunan memleketimizin bu kendine has vaziyeti; eskiden beri kavimlerin işgaline sebep olduğu gibi “öncelik dileme ihtiyacı” ile buralarda muktedir olan devletimizin; teşekkül anı ile çöküş devrinin başlamasından beri rahatsız etmek suretiyle yormaktan asla vazgeçilmemesinden biçare vatanımızın üç yüz seneden beri gördüğü felaketlerin en mühim sebebini şu vaziyetinde aramak lazımdır. Son tabir ile “Şark Meselesi” diye iki – üç asırdır Avrupa milletlerini o kadar düşündüren, o kadar savaşı doğuran, bizimle onlar arasında o kadar kanlı ve feci olayları yaratan ve bununla birlikte hiçbir vakit, düzeltilmesine imkân bulunamayan bu garip meselenin doğum yeri, memleketimizin o coğrafi vaziyetidir. Fakat şu meselenin meydana gelmesinin ve devam edip genişlemesine sebep olandurumlardan birinin dahi bizim noksan ve hatalarımız olduğunu inkâr edebiliyor muyuz?

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Eser Adı :
Bismark’dan sonra Alman siyaseti
Author / Editor :
George Blondelle, M. Raşid Edhem Alemdarzade
Yayın Evi :
Cemiyet Kütüphanesi
Yayın Yılı :
1914
Kategori :
Kitaplar
Alt Kategori :
Dili :
Osmanlıca
Sayfa Sayısı :
32
Dosya Tipi :
PDF Belgesi

About

Giriş bölümünden: Devletimizin hükmü altında ve tasarrufunda bulunan kıtalar ve ülkeler; Allah'ın Kudreti'nin sanki Dünya‟nın ziyneti olmak için yarattığı en güzel, en uğurlu sayılan bayındır yerlerini içerdiği gibi coğrafi durumu dolayısıyla dünyanın pek mühim mevkilerini kapsadığı herkesin malumudur. Tarihin zapt edip, kavrayabildiği beşeri olayların pek çoğuna sahne ve geçmiş pek çok büyük medeniyete başkent olmuş bulunan memleketimizin bu kendine has vaziyeti; eskiden beri kavimlerin işgaline sebep olduğu gibi “öncelik dileme ihtiyacı” ile buralarda muktedir olan devletimizin; teşekkül anı ile çöküş devrinin başlamasından beri rahatsız etmek suretiyle yormaktan asla vazgeçilmemesinden biçare vatanımızın üç yüz seneden beri gördüğü felaketlerin en mühim sebebini şu vaziyetinde aramak lazımdır. Son tabir ile “Şark Meselesi” diye iki – üç asırdır Avrupa milletlerini o kadar düşündüren, o kadar savaşı doğuran, bizimle onlar arasında o kadar kanlı ve feci olayları yaratan ve bununla birlikte hiçbir vakit, düzeltilmesine imkân bulunamayan bu garip meselenin doğum yeri, memleketimizin o coğrafi vaziyetidir. Fakat şu meselenin meydana gelmesinin ve devam edip genişlemesine sebep olandurumlardan birinin dahi bizim noksan ve hatalarımız olduğunu inkâr edebiliyor muyuz?

You can view the periodic/non-periodic document named Bismark’dan sonra Alman siyaseti published by George Blondelle, M. Raşid Edhem Alemdarzade on Thursday, January 1, 1914 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Bu eser hakkında
bize lütfen dönüş yapın!

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!