İkdam Gazetesi - 11.2.1939

Yazar/B.Yazar: Esat Mahmut
  • Publication Date:
    02/12/1929
  • Catalog:
    Newspapers
  • Sayfa: 8
  • Language:
    Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named İkdam Gazetesi - 11.2.1939 published by Esat Mahmut on 02/12/1929 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

İkdam, 5 Temmuz 1894 ve 24 Mayıs 1961 tarihleri arasında İstanbul'da yayınlanmış Türk basınının en uzun süreli günlük siyasi gazetelerinden biridir. Sahibi ve başyazarı Ahmet Cevdet Oran'dı. Türkiye'de rotatif baskı tekniği ile basılan ilk gazete olan İkdam, II. Abdülhamid döneminde birkaç kez kapatıldı. Sabah gazetesi sahibi Mihran Efendi ile anlaşan Ahmet Cevdet, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 gecesi, gazete provalarını görmeye gelen sansür memurlarını kovmuştu. Gazete, İkinci Meşrutiyet sonrasında İttihat ve Terakki yönetimine karşı eleştirel bir tutum aldı. Tirajı 40 bine kadar yükseldi. 14 Mart 1910'da Yeni İkdam adını aldı. 26 Şubat 1912'den sonra da İktiham adıyla yayımlandı. 10 Ağustos 1912'den itibaren yeniden İkdam adını alan gazetenin başyazarlığını 5 Eylül 1912'de Ali Kemal Bey üstlendi. Gazete mütareke döneminde Yakup Kadri'nin yönetiminde yayımlandı. Bu yıllarda Millî Mücadele'yi destekleyen yazılar yayımladı. Ahmet Rasim, Cenab Şahabeddin, Halit Ziya Uşaklıgil, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet Emin Yalman gibi tanınmış yazarlar İkdam'ın yazı kadrosu içinde yer aldılar. 1923'te gazetenin yönetimi Ahmet Cevdet'in sağlık sorunları yüzünden Mecdi Sadrettin'e geçti. 1 Aralık 1928'den itibaren Latin harfleriyle basılan İkdam, yayın hayatının ilk yıllarından başlayarak dilde sadeleşme akımının öncülerinden ve Türkçülük akımının etkin savunucularından biri olmuştur. Logosunun altında "Cumhuriyet İçin, Halk İçin" açıklaması bulunmaktadır. Mesul müdür Esat Mahmut Karakurt’tur. Sahibi Ahmed Cevdet’in 27 Mayıs 1935’te ölümünden sonra Ali Naci Karacan İkdam, Halk Gazetesi (210 sayı), Velid Ebüzziya İkdam, Sabah Postası (139 sayı), Edhem İzzet Benice 24 Mayıs 1961’e kadar devam eden İkdam Gece Postası adlı gazeteleri yayımlamışlardır.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
İkdam Gazetesi - 11.2.1939
Author / Editor :
Esat Mahmut
Publisher :
İkdam Matbaası
Date of publishing :
1929
Category :
Gazeteler
Sub-category :
Language :
Türkçe
Pages :
8
File type :
PDF Belgesi

About

İkdam, 5 Temmuz 1894 ve 24 Mayıs 1961 tarihleri arasında İstanbul'da yayınlanmış Türk basınının en uzun süreli günlük siyasi gazetelerinden biridir. Sahibi ve başyazarı Ahmet Cevdet Oran'dı. Türkiye'de rotatif baskı tekniği ile basılan ilk gazete olan İkdam, II. Abdülhamid döneminde birkaç kez kapatıldı. Sabah gazetesi sahibi Mihran Efendi ile anlaşan Ahmet Cevdet, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 gecesi, gazete provalarını görmeye gelen sansür memurlarını kovmuştu. Gazete, İkinci Meşrutiyet sonrasında İttihat ve Terakki yönetimine karşı eleştirel bir tutum aldı. Tirajı 40 bine kadar yükseldi. 14 Mart 1910'da Yeni İkdam adını aldı. 26 Şubat 1912'den sonra da İktiham adıyla yayımlandı. 10 Ağustos 1912'den itibaren yeniden İkdam adını alan gazetenin başyazarlığını 5 Eylül 1912'de Ali Kemal Bey üstlendi. Gazete mütareke döneminde Yakup Kadri'nin yönetiminde yayımlandı. Bu yıllarda Millî Mücadele'yi destekleyen yazılar yayımladı. Ahmet Rasim, Cenab Şahabeddin, Halit Ziya Uşaklıgil, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet Emin Yalman gibi tanınmış yazarlar İkdam'ın yazı kadrosu içinde yer aldılar. 1923'te gazetenin yönetimi Ahmet Cevdet'in sağlık sorunları yüzünden Mecdi Sadrettin'e geçti. 1 Aralık 1928'den itibaren Latin harfleriyle basılan İkdam, yayın hayatının ilk yıllarından başlayarak dilde sadeleşme akımının öncülerinden ve Türkçülük akımının etkin savunucularından biri olmuştur. Logosunun altında "Cumhuriyet İçin, Halk İçin" açıklaması bulunmaktadır. Mesul müdür Esat Mahmut Karakurt’tur. Sahibi Ahmed Cevdet’in 27 Mayıs 1935’te ölümünden sonra Ali Naci Karacan İkdam, Halk Gazetesi (210 sayı), Velid Ebüzziya İkdam, Sabah Postası (139 sayı), Edhem İzzet Benice 24 Mayıs 1961’e kadar devam eden İkdam Gece Postası adlı gazeteleri yayımlamışlardır.

You can view the periodic/non-periodic document named İkdam Gazetesi - 11.2.1939 published by Esat Mahmut on 02/12/1929 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!