Maarif Nezâreti İçin Bina Tahsisi

Yazar/B.Yazar: Anonim
  • Publication Date:
    Saturday, June 13, 1857
  • Catalog:
    Documents
  • Page: 1
  • Dil:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Maarif Nezâreti İçin Bina Tahsisi published by Anonim on Saturday, June 13, 1857 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Yeni kurulan Maarif-i Umumiye Nezâreti için Bâbıâli içinde uygun bir yer olmadığından, Takvimhâne-i Âmire binasının gerekli tamir ve bakımının yapılarak Maarif Nezâreti'ne tahsis edilmesi.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Eser Adı :
Maarif Nezâreti İçin Bina Tahsisi
Author / Editor :
Anonim
Yayın Yılı :
1857
Kategori :
Belgeler
Alt Kategori :
Dili :
Osmanlıca
Sayfa Sayısı :
1
Dosya Tipi :
PDF Belgesi

About

Yeni kurulan Maarif-i Umumiye Nezâreti için Bâbıâli içinde uygun bir yer olmadığından, Takvimhâne-i Âmire binasının gerekli tamir ve bakımının yapılarak Maarif Nezâreti'ne tahsis edilmesi.

You can view the periodic/non-periodic document named Maarif Nezâreti İçin Bina Tahsisi published by Anonim on Saturday, June 13, 1857 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Maârif-i Umumiye Nezâreti'nin teşkili cihetiyle bir mevki‘-i mahsusun dahi ittihâzına lüzum görünmüş olduğuna ve Bâbıâli'de öyle bir münasib mahal olmadığına mebnî Takvimhâne- i Âmire'nin evvelki memurları yine kemâ-kân ikamet etmek üzere nezâret-i müşârunileyhâya tahsisiyle lâzım gelen mahallerinin iktizâsına göre tamir ve termîmi hususunun savb-ı vâlâlarına havalesine bi'l-istîzân emr u irâde-i seniyye-i hazret-i padişahî müteʻallik ve şeref-sudûr buyurulmuş olmakla ber-mûceb-i irâde-i seniyye icra-yı iktizâsıyla tamirât-ı lâzımenin sürat-i tesviyesine himmet buyurula deyu.

Fî 20 L. sene [12]73

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Bu eser hakkında
bize lütfen dönüş yapın!

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!